Bách khoa toàn thư thế giới >> Các mục được hoàn thiện

Các mục được hoàn thiện

Cải thiện nội dung bài dự thi, hình ảnh, tài liệu tham khảo, ... để bài dự thi phong phú và có giá trị hơn.

Nhiều người đã được hưởng lợi rất nhiều từ sự tham gia của bạn.

Cải thiện bài dự thi sẽ có thêm kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn của bạn