TrướcKế tiếp

Tiêu đề hình ảnh CảngAbbasThanhtrabộchuyểndạngkhôLàmthếnàođểgiảiquyếtvấnđề
Ghi công Cảng AbbasThanh tra bộ chuyển dạng khôLàm thế nào để giải quyết vấn đề
Tom lược Do phương tiện vận chuyển bất cẩn của máy biến thế và dây điện cao cấp mỏng, máy biến thế bị ngắt do rung động (nhưng kh … [ Nhập mục nhập ][ Xem nhận xét ]
kích thước của bức tranh 254*284 px
Kích thước ảnh 1 k
Định dạng hình ảnh jpg
Tải lên tác giả news