TrướcKế tiếp

Tiêu đề hình ảnh BaliuagMột.5mmthépkhôngrỉ304dĩaMứcđộkhácbiệtcủasảnphẩmtrongngànhlànhỏ
Ghi công BaliuagMột.5mm thép không rỉ 304 dĩaMức độ khác biệt của sản phẩm trong ngành là nhỏ
Tom lược Quá trình điều trị nhiệt sẽ cứng rắn với chất liệu này. Ví dụ như, lượng mưa nhỏ từ lâu của lâu, thép không rỉ có thể đạ … [ Nhập mục nhập ][ Xem nhận xét ]
kích thước của bức tranh 1600*958 px
Kích thước ảnh 1 k
Định dạng hình ảnh jpg
Tải lên tác giả news